Pierwsza pomoc przedmedyczna – kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc przedmedyczna jest zespołem czynności wykonywanych na osobie poszkodowanej na skutek urazu lub też nagłego ataku choroby. Czynności te mają na celu ratowanie zdrowia oraz życia poszkodowanego, do momentu pojawienia się wykwalifikowanego personelu medycznego.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa polskiego, każda osoba będąca świadkiem sytuacji mogącej stanowić zagrożenie zdrowia lub życia poszkodowanego jest zobowiązana do udzielenia pierwszej pomocy w miarę posiadanych umiejętności.

Dlatego warto udać się na odpowiedni kurs udzielania pierwszej pomocy, aby poradzić sobie w takiej kryzysowej sytuacji.

kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc przedmedyczna - kurs

Pierwsza pomoc przedmedyczna opiera się przede wszystkim na odpowiedniej ocenie sytuacji. Ratownik musi wiedzieć, kto wymaga podjęcia działań w pierwszej kolejności. Nie zawsze jest to osoba poszkodowana, która krzyczy najgłośniej.

Bardzo często w pierwszej kolejności trzeba się zająć właśnie tym poszkodowanym, który nie jest w stanie już krzyczeć lub jest po prostu nieprzytomny.

Cena kursu

Kursy takie organizowane są niemal w każdym większym mieście w Polsce. Obejmują zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktykę. Ich cena jest bardzo zróżnicowana i uzależniona od wielu czynników.

Między innymi od tego, czy jest to kurs podstawowy czy rozszerzony, czy jest to kurs dla instruktora pierwszej pomocy, czy też kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Przykładowo podstawowy kurs pierwszej pomocy Warszawa to koszt ok. 150 zł, podczas gdy w przypadku kwalifikowanej pierwszej pomocy za kurs trzeba zapłacić ok. 700 zł. Z kolei kurs dla instruktora pierwszej pomocy to już cena ok. 1000 zł.

Ważne: Przy zapisie, korzystając z kodu: "szkoleniackks" otrzymujesz gwarantowane miejsce na kursie.

Kwalifikowana pierwsza pomoc czy kurs podstawowy?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy to najbardziej zaawansowany kurs z zakresu Ratownictwa Medycznego dla osób, które nie posiadają medycznego wykształcenia. Po jego ukończeniu otrzymuje się tytuł ratownika.

Zajęcia na takim kursie składają się z wykładów, pokazów, ćwiczeń, a także symulacji i różnych scenariuszy. Po ukończeniu kursu konieczne jest zdanie egzaminu.

Jest to kurs przeznaczony między innymi dla policji, wojska, straży pożarnej czy też wszelkich innych jednostek mundurowych, które współpracują z Państwowym Ratownictwem Medycznym (1). Jednak na kurs taki zapisać się mogą również osoby indywidualne.

udzielanie pierwszej pomocy

Dla kogo szkolenie z pierwszej pomocy?

Tak naprawdę pierwsza pomoc przedmedyczna, to kurs dla każdego! Nigdy nie wiesz, kiedy spotka Cię sytuacja, w której konieczne będzie wykorzystanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Na kursie takim nauczyć się można tego, w jaki sposób rozpoznać stan osób poszkodowanych. Na co zwrócić uwagę podczas wypadku, kiedy można poruszyć osobę poszkodowaną i w jakiej pozycji ją ułożyć, aby było to dla niej bezpieczne. Oczywiście głównym punktem każdego kursu jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO).

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej to doskonały pomysł dla przyszłego kierowcy, ale również dla młodej matki, która powinna się dowiedzieć, w jaki sposób postępować, np. wtedy, gdy dziecko się zachłyśnie lub zostanie użądlone przez pszczołę.

Warto wiedzieć: Poniżej znajduje się krótka instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Jednak pamiętaj, że nic nie zastąpi praktycznego kursu zorganizowanego przez specjalistów. Gdzie możesz się nauczyć jak wykonywać podstawowe czynności ratujące życie.

Przede wszystkim bezpieczeństwo!

Najważniejszą zasadą w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, jest nie szkodzić! Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna przede wszystkim zadbać o swoje bezpieczeństwo, a dopiero później o bezpieczeństwo poszkodowanego i znajdujących się w okolicy osób.

To dlatego pierwszą czynnością, która powinna zostać wykonana jeszcze przed rozpoczęciem udzielania pierwszej pomocy jest dokładna ocena sytuacji oraz wyeliminowanie wszelkich zagrożeń. Chodzi przede wszystkim o:

  • odpowiednie zapewnienie bezpiecznego miejsca, w którym udzielana będzie pierwsza pomoc (poszkodowany może znajdować się w okolicy pożaru, zwróć uwagę czy na ziemi nie ma rozbitego szkła lub czy nie znajdujesz się w przy lub na ruchliwej drodze),
  • użycie środków ochrony osobistej, takich jak maseczki do wykonywania sztucznego oddychania czy rękawiczki jednorazowe.

Pamiętaj też o tym, aby nie przemieszczać poszkodowanego, jeżeli nie ma takiej konieczności! Nie wolno też podawać żadnych leków, jedzenia czy picia.

Jak ocenić stan osoby poszkodowanej?

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy poszkodowany reaguje na bodźce zewnętrzne. Można to wykonać poprzez lekkie potrząśnięcie za ramię i zapytanie, co się stało. Gdy poszkodowany reaguje, konieczne jest:

  • jeżeli poszkodowany oddycha, a jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, to najlepiej go zostawić w takiej pozycji, w jakiej się go zastało,
  • zadbać o komfort termiczny poszkodowanego – można go przykryć kurtką lub kocem,
  • zatamowanie krwotoków, jeżeli występują,
  • zapytanie o zaistniałą sytuację, o samopoczucie i choroby.

Gdy osoba poszkodowana nie reaguje, to prawdopodobnie jest nieprzytomna. Konieczne jest wówczas sprawdzenie czy oddycha.

Ocenić to można poprzez obserwację ruchów klatki piersiowej oraz powiewu powietrza wydobywającego się z ust. Osoba, która oddycha ma również wyczuwalne tętno. Wówczas należy ją ułożyć w pozycji bezpiecznej.

Gdy poszkodowany nie oddycha, a akcja serca jest niewyczuwalna, to konieczne jest sprawdzenie drożności dróg oddechowym. Można tego dokonać poprzez położenie osoby poszkodowanej na plecach oraz odchylenie głowy do tyłu.

Możliwe, że oddychanie jest utrudnione przez ciało obce znajdujące się w jamie ustnej. Wówczas konieczne jest jego usunięcie. Jeżeli czynności te okażą się nieskuteczne, należy rozpocząć resuscytację.

Warto wiedzieć: jeżeli widzisz, że stan osoby poszkodowanej jest bardzo zły i istnieje ryzyko zagrożenia życia, niezwłocznie wezwij pogotowie ratunkowe! Następnie przystąp do czynności ratunkowych. O pomoc poprosić też możesz inną osobę. Zadzwoń pod numer 112 (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) lub 999 (pogotowie ratunkowe). Połączenie jest bezpłatne i można je wykonać nawet bez aktywnej karty SIM

Pierwsza pomoc przedmedyczna – resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Osobę poszkodowaną należy położyć na plecach, na twardym podłożu. Następnie rozpocząć trzeba wykonywanie masażu serca, czyli uciskanie klatki piersiowej w ok. 2/3 długości mostka, na głębokość ok. 5-6 cm.

Częstotliwość takich ucisków to ok. 100-120 razy w ciągu minuty. Po wykonaniu 30 ucisków wykonuje się 2 wdechy. Powietrze może być wtłaczane do płuc osoby poszkodowanej za pomocą metody usta-usta lub usta-nos. Następnie powrócić należy do masażu serca.

pierwsza pomoc u dzieci

Resuscytacja powinna być prowadzona aż do momentu przybycia wykwalifikowanej pomocy medycznej lub też do momentu, aż poszkodowany zacznie oddychać samodzielnie.

Warto wiedzieć: pierwsza pomoc przy zawale obejmuje czynności podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Gdy poszkodowany nie oddycha, to konieczne jest jak najszybsze powiadomienie służb ratunkowych.

Pierwsza pomoc u dzieci

Pierwsza pomoc w przypadku dzieci wygląda bardzo podobnie jak w przypadku dorosłych. Jednak w przypadku dzieci przy masażu serca wykorzystuje się tylko jedną rękę, a u niemowląt tylko dwa palce. Podczas gdy u osób dorosłych masaż serca prowadzony jest za pomocą obu rąk.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments