Kurs ratownika wodnego 2019 – jak szybko zostać ratownikiem WOPR

Zawód ratownika wodnego jest niezwykle odpowiedzialny i wymaga dużych umiejętności, jednak jest również wyjątkowo satysfakcjonujący. Zadaniem osoby podejmującej tę pracę jest ratowanie ludzkiego życia, co samo w sobie jest dużą wartością.

Uzyskanie statusu ratownika daje duże możliwości zatrudnienia zarówno w kraju, jak i zagranicą (przydatne informacje na ten temat można znaleźć między innymi na stronie: pracadlaratownika.pl), dlatego coraz więcej młodych ludzi interesuje się kursami, które umożliwiają zdobycie takich uprawnień.

Obecnie szkolenia dla przyszłych ratowników organizowane są w wielu dużych miastach, takich jak między innymi Warszawa, Olsztyn, Lublin, Wrocław, Poznań, Kraków, czy Łódź.

kurs ratownika wodnego

Jakie perspektywy daje ukończenie kursu ratownika wodnego?

Kurs ratownika wodnego daje swoim adeptom wiele możliwości pracy. Można pracować zarówno w kraju, jak i zagranicą. Ratownicy znajdują posady w sezonie letnim, a także przez cały rok.

Mogą pracować na plażach, basenach lub innego rodzaju kąpieliskach. Praca ratownika daje możliwość elastycznego zatrudnienia, co jest bardzo cenne z perspektywy ludzi młodych, często muszących pogodzić życie zawodowe z edukacją.

Czy każdy może zostać ratownikiem?

Kurs ratownika wodnego nie stwarza wielu ograniczeń. Obowiązkowym wymogiem jest bycie osobą pełnoletnią (istnieje możliwość podjęcia szkolenia przez osobę niepełnoletnią, jeżeli uczestnik w dniu egzaminu końcowego będzie miał już ukończone osiemnaście lat).

W tym miejscu należy wspomnieć, że istnieją kursy dla młodzieży w wieku dwunastu, czy szesnastu lat. Nie dają one jednak możliwości podjęcia pracy na samodzielnym stanowisku. Pomimo, że jedynym wymogiem jest odpowiedni wiek, nie łudźmy się, że certyfikat może uzyskać każdy.

Osoba, która chce rozpocząć pracę na tak odpowiedzialnym stanowisku powinna posiadać doskonałe umiejętności pływackie, dobry stan zdrowia – trzeba będzie przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie, a także predyspozycje psychiczne, które umożliwią jej działanie w niekiedy skrajnie stresujących warunkach. Wymagane są także przynajmniej dwa patenty ewentualnie uprawnienia, które mogą być pomocne w zawodzie ratownika.

Zalicza się do nich między innymi:

 • Patenty żeglarskie
 • Uprawnienia motorowodne
 • Uprawnienia płetwonurka
 • Posiadanie statusu instruktora pływania
 • Posiadanie dyplomu lekarza medycyny
 • Posiadanie dyplomu pielęgniarki
 • Posiadanie uprawnień ratownika medycznego
 • Czy też posiadanie uprawnień przewodnika turystyki kajakowej

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w kursie na ratownika?

Jeżeli jesteśmy zadowoleni ze swoich umiejętności pływackich, a także mamy pewność, że posiadamy predyspozycje do pracy ratownika powinniśmy znaleźć placówkę, która zajmuje się organizowaniem tego typu kursów. Są one dostępne w większości dużych miast. Kolejnym krokiem jest uiszczenie stosownej opłaty.

Kurs ratownika wodnego – jak wygląda szkolenie przyszłych ratowników?

Kurs ratownika wodnego według obowiązujących rozporządzeń powinien trwać minimum sześćdziesiąt trzy jednostki dydaktyczne z czego dwadzieścia z nich przeznaczonych jest na teorię, czterdzieści trzy zaś na praktykę.

Jest to niezbędne minimum, jednak często uwzględnia się dłuższy czas jego trwania jeżeli dana grupa tego wymaga. Zajęcia odbywają się zarówno na pływalni, jak i na wodach otwartych.

Szkolenie może być dowolnie rozłożone w czasie. W praktyce oznacza to, że można rozplanować je zaledwie na trzy weekendy lub nawet na cały rok. Niezależnie od trybu nauki uzyskane dyplomy są równorzędne. Kurs zakończony jest egzaminami składającymi się z części teoretycznej i praktycznej.

Egzamin na ratownika – część teoretyczna

Część teoretyczna kursu na ratownika ma formę testu jednokrotnego wyboru. Test składa się z trzydziestu pytań. Żeby go zaliczyć należy odpowiedzieć poprawnie na minimum osiemdziesiąt procent z nich. Zaliczenie egzaminu teoretycznego uprawnia uczestnika do wzięcia udziału w części praktycznej.

Część praktyczna egzaminu na ratownika

Część praktyczna egzaminu na ratownika jest dla wielu prawdziwym wyzwaniem. Egzamin ten składa się z różnych zadań, z których część wykonuje się na basenie, część natomiast na wodach otwartych. Żeby go zaliczyć należy:

 • Przepłynąć czterysta metrów dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż osiem minut. Ten dystans rozpoczyna się skokiem do wody.
 • Przepłynąć dwadzieścia pięć metrów pod wodą. To jednak nie koniec zadania. Egzaminowany ma za zadanie wydobycie spod wody dwóch przedmiotów – znajdują się one na głębokości dwóch do dwóch i pół metra.
 • Kolejnym etapem jest przepłynięcie dystansu pięćdziesięciu metrów z głową nad powierzchnią wody. Czas na wykonanie tego zadania to pięćdziesiąt pięć sekund.
 • Następna część egzaminu praktycznego to zadanie polegające na przepłynięciu kajakiem lub ratowniczą łodzią wiosłową siedemdziesięciu pięciu metrów w linii prostej. Czas na to przeznaczony nie może być dłuższy niż dwie minuty i czterdzieści sekund.
 • Przyszły ratownik będzie zobowiązany również do przeprowadzenia symulowanej akcji ratowniczej. Zdający musi przepłynąć dystans przynajmniej dwudziestu metrów, następnie wydobyć manekina, który znajduje się na dnie zbiornika wodnego, po czym odholować go do brzegu.
 • Szóste zadanie polega na holowaniu tonącego na dłuższym dystansie stu pięćdziesięciu metrów.
 • Ostatni etap to wydobycie tonącego na brzeg i udzielenie mu pierwszej pomocy.

Przykładowy egzamin praktyczny

Niezaliczenie egzaminu – czy są możliwe poprawki?

W przypadku niezaliczenia egzaminu teoretycznego lub praktycznego istnieje możliwość przystąpienia do niego ponownie. Na poprawkę ma szanse zarówno osoba, która nie uczestniczyła w egzaminie, jak i uczestnik, który nie uzyskał wymaganej ilości punktów.

Egzaminowany, który zaliczy egzamin teoretyczny, jednak nie uzyska wymaganej ilości punktów z części praktycznej może powtórzyć egzamin praktyczny bez konieczności ponownego pisania testu.

Należy podkreślić, że przystąpić do egzaminów można najwyżej dwukrotnie. W przypadku, gdy uczestnik nie uzyska pozytywnej oceny za drugim podejściem, będzie musiał ponownie odbyć szkolenie.

 Gdzie odbywają się szkolenia dla ratowników?

Szkolenia dla ratowników organizowane są w wielu miastach Polski. W przypadku większych metropolii możemy mieć pewność, że znajdziemy odpowiednią placówkę.

 

Miasto

Link do kursu

Białystok

Bydgoszcz

Opole

Lublin

Łódź

Gdańsk

Wrocław

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Katowice

Kielce

Poznań

Szczecin

Gorzów Wielkopolski

Olsztyn

 

Ratownik – zawód, który daje perspektywy

Osoby, które od zawsze marzyły o karierze ratownika i posiadają predyspozycje potrzebne do podjęcia tego zawodu, powinny poważnie pomyśleć o zapisaniu się na kurs ratownika wodnego.

Ratownicy mają duże szanse na zdobycie zatrudnienia nawet w niepełnym wymiarze godzin. Często zawód ten jest przepustką do znalezienia wymarzonej pracy za granicą.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments